Konsultacje

 

W czasie konsultacji psycholog pomaga określić rodzaj trudności, które dotykają ludzi w życiu codziennym. Ustala, czy w przypadku danej trudności potrzebna jest terapia, lub dodatkowe badania. 

Konsultacja psychologiczna obejmuje:
 
* wywiad psychologiczny, rozmowę psychologiczną
 
* porady z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego
 
* porady dotyczące postępowania wychowawczego
 
* porady dotyczące rozwiązywania problemów osobistych, w relacjach z innymi
 
* ustalenie zakresu trudności i rodzaju pomocy psychologicznej
 
* i inne
 
Konsultacje ograniczają się od jednego do kilku spotkań, w czasie których koncentrujemy się na danym problemie. Jeśli istnieje potrzeba dalszej pracy, a problem kwalifikuje się do terapii, proponujemy dalsze spotkania w postaci sesji terapeutycznych lub badań psychologicznych.
 

Czas trwania konsultacji 30 - 50 min.

Czas trwania sesji terapeutycznej - do 50 min.

Czas trwania sesji z parą - do 90 min
 
Czas badania psychologicznego - w zależności od zastosowanych testów.
 
 
 
 
   

Testy psychologiczne:


* testy inteligencji
* testy osobowości  
* testy kompetencji  społecznych i zawodowych
* testy możliwości      
  poznawczych
* i inne
 
 
 
 
   

Po co testy?


 pomogą Ci określić Twoje słabe i mocne strony
 będą pomocne w wyborze kierunku studiów, zawodu
 pomogą wskazać drogę planowania treningów, szkoleń
 pozwolą Ci lepiej poznać siebie i zaplanować kierunek rozwoju osobistego
 będą pomocne w procesie terapeutycznym
 pomogą w diagnozie
 
 
 
 


Zapraszamy do korzystania z usług naszych profesjonalistów:

  • Psychoterapeutów

  • Psychologów

  • Seksuologów

  • Psychiatrów

  • Logopedów

Zatrzymaj się na chwile...

Pomyśl o sobie i swoim życiu...

Czy masz wrażenie, że wszystko układa się nie tak, jakbyś tego chciał?

Czy istnieją trudności, które przeszkadzają Ci w "normalnym" funkcjonowaniu?

Czy w Twoim zachowaniu jest coś, co chciałbyś zmienić?

Czy jesteś niezadowolony z tego, jak układają się Twoje relacje z innymi?

Czy trudno mówić Ci o swoich uczuciach?

Czy często nie potrafisz opanować złości?

Masz problemy, które nie pozwalają Ci cieszyć się życiem?

Nasza Oferta

  Konsultacje psychologiczne

  Psychoterapia indywidualną

  Diagnoza psychologiczną i testy

  Diagnoza i leczenie psychiatryczne

  Terapia par

  Wsparcie w trudnych sytuacjach

  Pomoc w trudnościach wychowawczych

  Warsztaty, treningi i szkolenia

  Badania psychologiczne kierowców