O Nas

 

Kim jesteśmy?

Nasz zespół tworzą wykwalifikowani psycholodzy, psychoterapeuci i psychiatrzy. Jeśli poszukujesz profesjonalnej pomocy lub wsparcia w trudnym momencie życia, dobrze trafiłeś. Większość z naszych psychoterapeutów to nie tylko psycholodzy, ale osoby po kilkuletnim szkoleniu psychoterapeutycznym. Inni są w zaawansowanym momencie tego procesu. Nie pracują u nas osoby bez przygotowania psychoterapeutycznego. Naszym priorytetem jest kompetencja, która ma służyć osobom, które korzystają z naszych usług. 

Dbamy o to, aby nasi terapeuci, poddawali swoją pracę stałej superwizji, co wpływa na jakość udzielanego wsparcia psychoterapeutycznego. Jesteśmy szczerze zaangażowani w swoją pracę, która jest dla nas nie tylko zawodem, ale pasją i realizacją marzeń.

Chcemy, aby nasi klienci, w całym procesie terapeutycznym, jak i po jego zakończeniu na nowo odkrywali każdy dzień! Chcemy im towarzyszyć w tej trudnej drodze, być i uczyć jak inaczej może wyglądać świat.
Dlatego naszą poradnię nazwaliśmy NewDay - Nowy Dzień to nowa szansa na zmianę! Zapraszamy Cię do rozpoczęcia wspólnej drogi ku zmianie.


                          Specjaliści Płock:

     
Katarzyna Tyszka - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, doradca zawodowy, trener

Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje umiejętności i wiedzę kliniczną doskonaliła w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej współpracującym  z Oxford Cognitive Therapy Centre, gdzie uzyskała Certyfikat terapeuty poznawczo - behawioralnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a jej praca poddawana jest stałej superwizji. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.
Aktualnie rozszerza kompetencje w Terapii Schematu przygotowując się do Certyfikatu Psychoterapeuty Schematu ISST.

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 229

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży, dzieci oraz par. Prowadzi grupy terapeutyczne, warsztaty i treningi z zakresu umiejętności miękkich.

Zajmuje się leczeniem: zaburzeń lękowych (m.in. fobie, napady paniki), lękowo-nerwicowych, zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń związanych ze stresem i adapatacyjnych, zaburzeń osobowości i zachowania, zaburzeń odżywiania oraz innych.

Przyjmuje w Warszawie i w Płocku. 

więcej...

 
 
 
     Specjaliści Warszawa:

Katarzyna Tyszka - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, doradca zawodowy 

Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Swoje umiejętności i wiedzę kliniczną doskonaliła w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej współpracującym  z Oxford Cognitive Therapy Centre, gdzie uzyskała Certyfikat terapeuty poznawczo - behawioralnego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, a jej praca poddawana jest stałej superwizji. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach.
Aktualnie rozszerza kompetencje w Terapii Schematu przygotowując się do Certyfikatu Psychoterapeuty Schematu ISST.

 

Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB nr 229

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, młodzieży, dzieci oraz par. Prowadzi grupy terapeutyczne, warsztaty i treningi z zakresu umiejętności miękkich.

Zajmuje się leczeniem: zaburzeń lękowych (m.in. fobie, napady paniki), lękowo-nerwicowych, zaburzeń obsesyjno - kompulsyjnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń związanych ze stresem i adapatacyjnych, zaburzeń osobowości i zachowania, zaburzeń odżywiania oraz innych.

Przyjmuje w Warszawie i w Płocku. 
Agnieszka Łukaszewska - psycholog, psychoterapeuta


Magister psychologii, psychoterapeuta. Ukończyła Psychologię w Szkole Wyższej w Warszawie. W ostaniej fazie czteroletniego szkolenia z psychoterapii  w nurcie poznawczo-behawioralnym w Centrum CBT w Warszawie. Przygotowuje się do Certyfikatu Psychoterapeuty. Swoją pracę poddaje stałej superwizji. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej.

Doświadczenie zdobywała współpracując z Poradniami Zdrowia Psychicznego, Ośrodkami Psychologicznymi, fundacjami oraz szkołami. 

Zajmuje się pomocą psychologiczną i psychoterapią indywidualną w zakresie pracy z osobami, które:


- doświadczają lęku, stresu, depresji;

- przezywają nieśmiałość i brak pewności siebie;

- odczuwają kryzys w związkach (konflikty, rozstanie, rozwód);

- poszukują pomocy w radzeniu sobie z kłopotami  osobistymi;

- pragną poradzić sobie z zaburzeniem odżywiania;

- walczą z zaburzeniami obsesyjno - kompulsyjnymi (nerwica natręctw);

- doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych;

- przeżywając żałobę po stracie;

- przezywają trudności wychowawcze

- pragną polepszyć jakość relacji  z najbliższymi;

- chcą pracować nad zaburzeniami osobowości

- są zainteresowane  własnym rozwojem.


Pracuje z osobami dorosłymi, młodzie
żą i dziećmi.


Przyjmuje w Warszawie.
 Agnieszka Jakimowicz - psycholog, psychoterapeuta


Psycholog, psychoterapeuta w ostatnim cyklu czteroletniego szkolenia z zakresu
psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie
. Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze specjalnością Psychologii Klinicznej i Osobowości. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Swoje doświadczenie zawodowe rozwijała w trakcie praktyki klinicznej w Zakładzie Seksuologii, Psychiatrii i Psychoterapii SPSK im.prof. W.Orłowskiego oraz we współpracy z ośrodkami terapeutycznymi. Zajmuje się pomocą psychologiczną oraz terapią indywidualną osób dorosłych z zaburzeniami afektywnymi, lękowymi, osobowości, obniżoną samooceną, doświadczających kryzysów życiowych i zawodowych, wykazujących problemy w radzeniu sobie ze stresem, mających trudności w relacjach z innymi ludźmi, odczuwających pustkę i osamotnienie. W pracy terapeutycznej bazuje na holistycznym rozumieniu człowieka i oprócz podejścia poznawczo-behawioralnego (w tym terapii schematu) korzysta również z technik i procedur zaczerpniętych z rożnych nurtów psychoterapeutycznych.

Przyjmuje w Warszawie
Monika Kroll - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła studia psychologiczne na Wydziale Psychologii - specjalność kliniczna i neuropsychologia oraz 4- letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej. Praktykę kliniczną doskonaliła w Centrum Terapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie. Uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo – Behawioralnego PTTPB nr 323. Otrzymała Certyfikat European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Zajmuje się terapią zaburzeń nastroju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, zaburzeń lękowych, adaptacyjnych, odżywiania. Pracuje z osobami mającymi problemy w relacjach zawodowych oraz trudności w związkach partnerskich.

Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz psychoterapię par w podejściu poznawczo – behawioralnym.
Pracuje terapeutycznie zgodnie z kodeksem etyczno – zawodowym psychologa. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Przyjmuje w Warszawie.Czasowo niedostępna.

więcej...

   
 
     


Marta Plichta - psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła psychologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu ze specjalizacją psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz doradztwo personalne. Swoje umiejętności psychoterapeutyczne rozwija realizując program szkoły psychoterapii w nurcie psychodynamicznym. Obecnie jest na ostatnim roku szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. 
Nieustannie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.

Zajmuje się diagnozą, pomocą psychologiczną i psychoterapią osób dorosłych, młodzieży oraz par.
Pracuje w nurcie psychodynamicznym przede wszystkim z osobami wykazującymi trudności w relacjach interpersonalnych, osobami z zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami lękowym oraz zaburzeniami osobowości.
Każdy proces terapeutyczny po
ddaje superwizji.


Przyjmuje w Warszawie.

Czasowo niedostępna.

więcej...

 

 


Zapraszamy do korzystania z usług naszych profesjonalistów:

  • Psychoterapeutów

  • Psychologów

  • Seksuologów

  • Psychiatrów

  • Logopedów

Zatrzymaj się na chwile...

Pomyśl o sobie i swoim życiu...

Czy masz wrażenie, że wszystko układa się nie tak, jakbyś tego chciał?

Czy istnieją trudności, które przeszkadzają Ci w "normalnym" funkcjonowaniu?

Czy w Twoim zachowaniu jest coś, co chciałbyś zmienić?

Czy jesteś niezadowolony z tego, jak układają się Twoje relacje z innymi?

Czy trudno mówić Ci o swoich uczuciach?

Czy często nie potrafisz opanować złości?

Masz problemy, które nie pozwalają Ci cieszyć się życiem?

Nasza Oferta

  Konsultacje psychologiczne

  Psychoterapia indywidualną

  Diagnoza psychologiczną i testy

  Diagnoza i leczenie psychiatryczne

  Terapia par

  Wsparcie w trudnych sytuacjach

  Pomoc w trudnościach wychowawczych

  Warsztaty, treningi i szkolenia

  Badania psychologiczne kierowców